Vores klimamål - WinKAS A/S

Vores klimamål

Klimaindsats (mål 13)

Reducere CO aftryk:

  • Flytte produktion af datakraft til Azure, der består af store og effektive IT installationer, der drives mere effektivt med mindre strømforbrug til følge
  • Udvikling af mere mobile løsninger, således papirforbruget reduceres
  • Afholde flere kundemøder som Teamsmøder, der sparer transport.
  • Praktiserer hjemmearbejdsdage, for at reducere transport.