Lagerstatus - Nytårsaften?? - WinKAS A/S

Lagerstatus – Nytårsaften??

Tiden nærmer sig, hvor vi skal til at lave vores årlige status af lageret. Dette er selvfølgelig kun for de virksomheder / foreninger som har et fysisk lager. Nogle virksomheder kontrollerer sin lagerholdning kvartalsvis eller oftere.

Et minimumskrav er, at der tælles op i forbindelse med årsafslutningen – og det vil for mange af os sige i dagene omkring nytår.

Vigtigt!

Varelageret kan være din virksomheds væsentligste aktiv. Derfor er det vigtigt, at der er styr på det:

Har varelageret den værdi, du tror – og er det de samme tal, der kommer til at fremgå af dit årsregnskab?

WinKAS Support

Optællingen

scannerNår lageret skal gøres op, skal de fysiske varer tælles og sammenholdes med det, du har registreret i din WinKAS.

Eventuelle differencer skal forklares: Har du købt 10.000 kuglepenne og solgt de 7.000 af dem, skal der være 3.000 tilbage på lageret.

Hvis der kun er det halve, skal svindet forklares: Har været vandskade, er de blevet stjålet – eller hvad er der sket?

Bedst er det, hvis du i løbet af året har skrevet ned, hvis du har udtaget varer til f.eks. demonstrationer, udstillinger eller har brugt ekstra varer, fordi kunderne har fået ombyttet et køb. Varer, som er udtaget til eget brug, skal også registreres.

Kontrol af pris – Værdien på lageret

Herefter skal værdien af varerne på lageret gøres op.

Det kan ske efter flere forskellige principper, men de fleste opgør en kostpris. Den omfatter indkøbsprisen + fragt, told og punktafgifter.

I år vil mange, som har købt ind i fremmed valuta (især USD) have nogle overvejelser om varelageret faktiske værdi i forhold til den bogførte, fordi kurserne har svinget meget.

Bogføringsmæssigt: Værdien af varelageret skal registreres som et aktiv og reguleringer føres op i driften på en konto for varelagerregulering. Husk dokumentation!

WinKAS Pro og optællingsscanner

Alle som har gennemført en optælling er ikke tvivl om, at dette er en ressourcekrævende opgave og som sagtens kan forløbe over flere dage.

Vi gør derfor opmærksom på, at du har mulighed for at slippe for al papirarbejdet, hvis blot du benytter en optællingsscanner fra WinKAS. Dette betyder, at du blot går rundt på lageret og scanner en vare og herefter indtaster det korrekte antal på scanneren. Herefter kan alle data elektronisk indlæses i WinKAS Pro systemet

Se en video om vores optællingssystem her:

WinKAS Pro – Optællingskladde

Beautiful amazing hair, my husband absolutely loved them I would highly recommend them im one that lace wigs to say these are one of the best ones I have came across. It looks very natural, I absolutely love it. I would recommend to lace wigs who like full hair. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real and human hair extensions to this one. I can even bring myself to purchase any other brand or from any other source now because I love this one so much. Color is true to picture and it blends in with my hair perfectly, but there is a lot of lace wigs uk attached.