Har du husket den årlige indberetning af kontingenter eller bidrag? - WinKAS A/S

Har du husket den årlige indberetning af kontingenter eller bidrag?

modul-ikon-akfaSå er tiden kommet, hvor du skal til at forberede din eksport af data til Skat

Vi har samlet nogle nyheder og en kort beskrivelse af processen, samt hvorfor det stadig er vigtigt, at benytte Skats akfa-program.

Hvad er det WinKAS kan?

WinKAS Pro kan indberette kontingent for alle medlemmer, der er registreret med et CPR-nummer. Der indberettes kontingent ud fra de betalinger der modtages fra medlemmer, idet alle årets betalinger, der er bogført med en søgekode, angivet som indberetningspligtig, vil blive medtaget og stemplet med søgekodens kontingent-type-kode. Opkrævninger indgår ikke i indberetningen (eller: Opkrævninger bør bogføres med andre søgekoder, da de ellers vil indgå i det samlede regnskab og udligne det indberettede beløb!) — “Året” defineres som betalinger, der er indbetalt i det angivne år.

Forfaldne kontingenter, der ikke betales i tide, skal indberettes til SKAT på en supplerende indberetningsfil. Forudsætningen for korrekt indrapportering er, at der er bogført med de relevante søgekoder. Enhver søgekode kan markeres til indberetning umiddelbart før AKFA-kørslen og der vil blive taget udgangspunkt i den aktuelle markering. Søgekoder skal være sat på ved bogføringen.

Hvad er nyt?

Skat informerer om, at der nu kan indberettes rettelser indtil d. 1 Juli to år efter indkomsåret (Læs mere hos SKAT)

Skat informerer

Fagforeninger, faglige klubber og foreninger skal senest den 20. januar hvert år indberette oplysninger til SKAT om de enkelte medlemmers kontingent til foreningen i det foregående kalenderår. Kontingenterne giver fradrag i den skattepligtige indkomst, og de medtages automatisk på medlemmernes selvangivelse.

Såfremt et medlem ikke ønsker sit kontingent indberettet til SKAT, skal medlemmet give foreningen besked herom inden udgangen af kalenderåret. Foreningen må da ikke medtage oplysninger om dette medlem i indberetningen.

Oplysningspligten og bestemmelserne herom er fastsat i skattekontrollovens § 8 T. Om faglige kontingenter og deres indberetning til SKAT findes der i øvrigt en særlig vejledning. Den har nr. S nr. 16 og findes på www.skat.dk under linket “Systemvejledninger” i virksomhedsdelen. For de fleste foreninger vil det dog næppe være nødvendigt at konsultere denne vejledning for at få indberetningen på plads.

(Kilde: Skat.dk)

Download Skats akfa-program

Der har gennem de sidste par år været en del misvisende informationer om, hvorvidt du som WinKAS Pro-bruger skulle bruge Skat´s akfa program.

Skat besluttede sidste år valgte at fortsætte med brug af programmet. Det betyder, at du, efter en eksport fra WinKAS Pro, skal indlæse den aktuelle fil i Skats akfa-program og danne en ny fil, som herefter kan indlæses på Skats hjemmeside.

Download AKFA-programmet her

Beautiful amazing hair, my husband absolutely loved them I would highly recommend them im one that lace wigs to say these are one of the best ones I have came across. It looks very natural, I absolutely love it. I would recommend to lace wigs who like full hair. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real and human hair extensions to this one. I can even bring myself to purchase any other brand or from any other source now because I love this one so much. Color is true to picture and it blends in with my hair perfectly, but there is a lot of lace wigs uk attached.