Eksport af data til Kluboffice - WinKAS A/S

Eksport af data til Kluboffice

dbuAlle fodbold klubber skal senest d. 31-12-2013 aflevere deres data elektronisk til DBU via systemet KlubOffice.

I den forbindelse har KlubOffice stillet to typer af import til rådighed for alle klubber i Danmark.

  1. Spillerimport
    Hvis klubben kun ønsker at indrapportere spillere til kluboffice.
  2. Medlemsimport
    Hvis klubben ønsker at indrapportere alle medlemmer til kluboffice.

Hent skriftlig vejledning

Der er stor forskel på mængden af data, som skal indsamles med de to typer, da spiller import(Simpel) kun skal indeholde 8 stamdatafelter til import, mens medlemsimport indeholder mere end 30 stamdatafelter.

Når du har valgt den type, som din forening vil benytte, skal du blot sørge for at alle felter findes i medlemskartoteket med den rette type (se nedenstående beskrivelse.). Herefter kan du vælge “Ekporter til Excel” og importere den resulterende fil i KlubOffice.

Se mere på dbu´s hjemmeside her

Stamdataformater

Type 1: Spiller import

Fornavn Max 30 tegn
Efternavn Max 30 tegn
Adresse 1 Max 35 tegn
Postnummer Max 10 tegn
Fødselsdato Dato. Format: (dd-mm-åååå) eller (ddmmåå)
Køn 0 = mand, 1 = kvinde
Email1 Max 100 tegn
Indmeldelsesdato Dato. Format: dd-mm-åååå eller ddmmåå.(Hvis feltet ikke er angivet vil dags dato blive brugt som standard)

Type 2: Medlems import

Medlemsnummer Heltal. Max 12 cifre
Køn 0 = mand, 1 = kvinde
Fornavn Max 30 tegn
Efternavn Max 30 tegn
Adresse 1 Max 35 tegn
Adresse 2 Max 35 tegn
Adresse 3 Max 35 tegn
Postnummer Max 10 tegn
By Max 30 tegn
KommuneNummer Heltal. Kommunenumre kan findes i Excel regneark som kan downloades her.
Landkode Heltal. Landekoder kan findes i Excel regneark som kan downloades her.
Fødselsdato Dato. Format: (dd-mm-åååå) eller (ddmmåå)
Afdeling Heltal. Afdelingsnr. Afdelingen skal være oprettet i KlubOffice, og tilhøre den valgte sportsgren.
Aktiv 0 = Passiv, 1 = Aktiv (Hvis feltet ikke er angivet vil aktiv altid blive valgt som standard).
Udmeldt 0 = Nej, 1 = Ja (Hvis feltet ikke er angivet vil nej/indmeldt altid blive valgt som standard).
Telefon privat Max 20 tegn
Telefon arbejde Max 20 tegn
Telefon mobil Max 20 tegn
Fax Max 20 tegn
Email1 Max 100 tegn
Email2 Max 100 tegn
Indmeldelsesdato Dato. Format: dd-mm-åååå eller ddmmåå.(Hvis feltet ikke er angivet vil dags dato blive brugt som standard).
Udmeldelsesdato Dato. Format: dd-mm-åååå eller ddmmåå.
Modtager Klubblad 0 = Nej, 1 = Ja
Dispensation 0 = Nej, 1 = Ja
Modtaget certifikat 0 = Nej, 1 = Ja
Certifikat udstedt 0 = Nej, 1 = Ja
Certifikat udstedt til Max 100 tegn
Rabat Decimaltal. Beløb
Årsag til rabat Max 60 tegn