Opsætning af felter - WinKAS A/S

Opsætning af felter

I WinKAS Air medlemskartotek er der mulighed for at oprette et vilkårligt antal felter. Det eneste felt, som ikke redigeres er feltet “Kontonummer”, som er en vigtig del af finansdelen. (OBS: Læs mere om sletning af felter)

I nedenstående vil der kunne læses omkring at oprette, rette og slette felter i medlemskartoteket. Alle felter i medlemskartoteket indeholder også værktøj til at ændre farver og positioner, samt mulighed for at justere felterne i forhold til hinanden. Læs mere om dette på siden om “Felt justering“.

Opsætning af felter udføres i medlemskartoteket

Klik på menuén “opsætning” og herefter på menupunktet “Felter”, hvorefter at medlemskartoteket skifter til redigeringstilstand. Dette ses ved at alle eksisterende felter bliver vist i deres nuværende position men har en stiblet markering omkring hvert felt.

Oprette et felt

For at oprette et felt i redigeringstilstand, så skal der klikkes på menupunktet i den blå menu linie ved navn “Nyt felt”, hvor efter at nedenstående skærmbillede vil blive præsenteret:

Felttype:

Her skal der vælges, hvilken type felt der skal oprettes. Læs mere om felt typerne her

Navn:

Indtast det navn, som feltet skal hedde. Vi gør opmærksom på at dette også vil være præsenteret på diverse udskrifter.

Tabulatorrækkefølge.

Giv feltet et nummer, som vil være i den rækkefølge at feltet skal komme, når der i medlemskartoteket benyttes knappen “Tabulator”. Vi gør opmærksom på at hvis flere felter har det samme nummer, så er det oprettelses tidspunktet som afgør rækkefølgen.

Udeluk fra tabulatorrækkefølge.

Ved at benytte tabulator knappen til at hoppe mellem felterne, så vil det aktuelle felt ikke blive markeret på noget tidspunkt.

Skal udfyldes

Feltet er obligatorisk og skal udfyldes ved en oprettelse af et medlem

Skrivebeskyttet

Efter oprettelse af et medlem kan det aktuelle felt ikke redigeres.

Tillad ikke dubletter

Systemet vil ved både oprettelse og redigering af medlemmer validere om der findes andre medlemmer med samme værdi og hvis dette er tilfældet kan ændringen ikke foretages.

Historik

Det er muligt at angive på et felt om der skal gemmes historik for feltet. Dette betyder, at når der på det aktuelle felt laves en ændring, så gemmes både den gamle og nye værdi, samt hvem der har ændret feltet og hvornår.

De historiske data pr. felt kan ses på et medlem, når denne rettes, hvor det er muligt at klikke på historik ikonet på feltet.

Redigering og sletning af felter

For at redigere et eksisterende felt skal du som ovenstående beskrevet være i redigeringstilstand. Når musenmarkøren føres hen over et felt med de stiblet linjer vil der frem komme et lille ikon med en svensknøgle.

 

 

 

 

 

Når der er klikket på det lille ikon, så vil feltets information bliver præsenteret i samme billede, som når der oprettes et felt.

 

Vi gør opmærksom på, at typen af felt ikke kan redigeres. Den eneste måde er at slette feltet og oprette et felt med den nye type.

Sletning af felter

Det er også muligt at slette et eller flere felter (Dog ikke kontonummer).

Vi gør dog opmærksom på, at det er vigtigt ved sletning af felter at tjekke at der ikke er referencer til feltet, hvor bl.a. kan nævnes opsætning af specielle felter.

Læs mere om specielle felter her.

Beautiful amazing hair, my husband absolutely loved them I would highly recommend them im one that lace wigs to say these are one of the best ones I have came across. It looks very natural, I absolutely love it. I would recommend to lace wigs who like full hair. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real and human hair extensions to this one. I can even bring myself to purchase any other brand or from any other source now because I love this one so much. Color is true to picture and it blends in with my hair perfectly, but there is a lot of lace wigs uk attached.