WinKAS Pro - Mellemkommunal refusion for aftenskoler - WinKAS A/S

Mellemkommunal refusion – for aftenskoler

Håndtér mellemkommunal refusion for aftenskole-afregning med WinKAS

Mellemkommunal refusion har til formål at lette arbejdet med håndteringen af afregning mellem kommuner når borgere på tværs af kommunegrænser tager kurser på aftenskolerne.

Her kan kommunen opkræve den pågældende kommune, hvor personen bor i, eller betalingskommune.

Det simple flow er følgende:

 • Kommune A sender opkrævning til en anden kommune (Kommune B)
 • Aftenskolerne sender en liste med personer som ikke bor i Kommune A, men som har haft kurser i aftenskolen + eller en anden betalingskommune.
 • Kommune A samler alle lister fra aftenskolerne
 • Kommune A opretter en opkrævning til hver kommune i Winkas, som sendes til kommunens eget økonomisystem
 • Kommune B modtager en opkrævning fra kommune A
 • Kommune B kontrollerer manuelt hver enkelt kursist for at denne boede i Kommune B ved kursets start
 • Kommune B betaler regningen direkte i kommunens eget økonomisystem

Mellemkommunal refusion i forbindelse med aftenskolekurser er til tider en ressourcekrævende øvelse for kommunerne, da de p.t. ofte skal foretage alle kontroller manuelt samtidig med at de leverede data fra aftenskolerne ikke altid har samme format.

Winkas har sammen med repræsentanter fra kommunale samarbejdspartnere gennemgået kommunernes behov for at komme i mål med en automatiseret løsning til ovenstående arbejdsgang.

Modulet ”Mellem kommunal refusion” frigives i denne version og tilbyder overordnet flg. Elementer:

 • Import af opkrævning fra andre kommuner
 • Automatisk validering
  • CPR – Serviceplatformen (inkl. betalingskommuner)
  • Dublet-validering
 • Upload og validering af lister fra aftenskoler via portal
 • Fakturering via WinKAS, og hermed CPR-valideret
 • Fælles kommunekartotek

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne med WinKAS Pro og denne nye løsning?

Ring til og på 70206474 eller send os en mail på winkas@winkas.dk

Med venlig hilsen

WinKAS