WinKAS Kommune løsning - Et nyt tilskudssystem er blevet vækket - WinKAS A/S

WinKAS Kommune løsning – Et nyt tilskudssystem er blevet vækket.

Historie

For knap 7 år siden leverede vi for første gang en kommunal løsning, hvor der på daværende tidspunkt var fokus på at levere en elektronisk og integreret tilskudsløsning. Løsningens hovedformål var at foreningerne kunne indrapportere Deres årlige og halvårlige nøgletal ensrettet via WinKAS foreningsportal. Dertil blev den første afregningsmotor også implementeret, så de mange nøgletal kunne beregnes og herved udløse tilskud til udbetaling gennem kommunens ERP System.

I samme periode blev vi introduceret til Kombit og de såkaldte ”Bølger”, som egentlig er den kommunale udbredelse af en række digitale tjenester. I denne periode startede bølge 2, som bl.a. indeholdt et område kaldt ”Udlån/Udleje af lokaler”.

Et par kommuner som var interesserede i vores tilskudsløsning, spurgte samtidig indtil planer om at udvikle et bookingsystem, som kunne leve op til kravene fra Kombit. Dette var interessant på daværende tidspunkt og vi begyndte at udvikle et lokalebookingssystem, som i første version var meget primitivt – men alligevel funktionelt ud fra de informationer som vi fik fra vores første kommune.

Der er nu gået knap 7 år, hvor der i den grad er udviklet på dette bookingsystem og funktionsniveau har nået enorme højder. Vi har samtidig fået 21 kommuner, som arbejder med både tilskudssystemet og dette meget avanceret bookingsystem.

I denne periode har vores tilskudssystem ikke fået megen fokus selvom der er udviklet enkelte udvidelser som ”Tilskudsår”, ”Historik” og flere udvidelser af beregningsmotoren – men nu kommer så det spændende.

”Det nye tilskudssystem”

Vi har gennem det sidste år arbejdet på en kravspecifikation under navnet ”Det nye tilskudssystem”. Kravspecifikationen har vores kommunale kunder modtaget, hvilket udledte yderligere en række ønsker,  hvor en del er blevet skrevet ind i kravene.

Det helt store lige nu er: Udviklingen er i gang.

Processen er opdelt således at ”WinKAS Pro” – Det administrative modul til kommunerne – først implementeres, hvorefter turen går videre til WinKAS Foreningsportal. Til sidst implementeres integrationen fra WinKAS Air (Foreningssystem), sådan at ansøgninger og nøgletal kan sendes direkte fra foreningerne uden at skulle bruge portalen.

Hovedpunkter ved det nye tilskudssystem:

Det nye system introducerer en generisk model, som giver mulighed for at opdele puljer, tilskudstyper i hver sin tilskudsgruppering, som hver især har egne egenskaber og lagringsmodeller og ikke mindst ansøgningsperioder.

 • Puljekartotek
  • Håndtering af ansøgningspuljer, tilskudspuljer og puljer for aftenskoler
  • Håndtering af budgetterede beløb eller pointberegning
  • Håndtering af ansøgninger (Godkendelse)
  • Håndtering af rettigheder (Hvem kan ansøge)
  • Historisk visning (Ansøgninger / nøgletal)
  • Dynamiske felter pr. pulje (1000 felter pr. pulje)
  • Dynamisk afregning pr. pulje.
  • Overbliksvisning (Totale ansøgninger og summer)
  • Åbne / lukke funktioner (Tidsbestemte eller manuelt).
 • Foreningskartoteket
  • Visning af puljer pr. forening
  • Visning af puljeansøgninger pr. forening
  • Visning af puljeberegning

Vi gør selvfølgelig opmærksom på at de mange allerede kendte og gode funktioner stadig er tilgængelig i den nye version.

Vi glæder os til at vise alt det nye frem ultimo 2020.

M.v.h.

WinKAS A/S