WinKAS Air - Milestone 2 - WinKAS A/S

WinKAS Air – Milestone 2

Så kom tiden til anden udgivelse af vores helt nye produkt ”WinKAS Air”. Denne version indeholder en lang række nyheder og selvfølgelig også forbedringer, som I har indrapporteret til os. :-)

Vi er rigtig stolte af systemet, som hele tiden udvikles med det ene formål at blive det bedste forenings-system i Danmark og det er skønt at se, at der gennemsnitlig er 3 foreninger om dagen, som tager systemet i brug. Fantastisk :-)

Udviklingen kører fuldstændig efter planen og nedenstående kan I læse om de nye tiltag:

Udskrift og mail – skabeloner

Det er nu blevet muligt, at oprette en række brevskabeloner, som kan bruges som udskrifter på de enkelte medlemmer, men også som mail skabeloner. Hvis der oprettes en skabelon af typen ”Auto”, så vil du have mulighed for at angive et antal dage, hvilket betyder at denne skabelon automatisk udsendes til et ny oprettet medlem efter det angivne antal dage.

(Hvis der angives dage=0, så udsendes den aktuelle skabelon øjeblikkelig efter oprettelsen)

Kalender

Vi introducerer nu den helt nye kalender, som i første omgang kun håndterer visning af hold og aktiviteter i Jeres system, men vi har masser af planer om udvidelser i fremtiden :-)

Sociale medier

Vi skal jo også være med på noderne, så vi har nu givet nye brugere mulighed for at få adgang til systemet ved brug af Deres eksisterende login til ”Facebook” eller en ”Google” konto. (Så skal der jo ikke huskes på så mange koder)

Lister og kørsler

Rykkerkørsel

Vi har nu lavet en simpel rykkerkørsel for de af jer, som har ønsket om at holde styr på forfaldne saldi og udsende en mail rykker til medlemmerne. Rykker skrivelserne udformes via de nye brev skabeloner.

Inaktive medlemmer

Du har nu mulighed for at gennemføre en kørsel på et givent udsnit og få en liste over alle medlemmer, som ikke har haft nogen finansaktiviteter i en periode. Ved behandlingen af listen kan de inaktive medlemmer slettes i en kørsel.

Akfa/Vgav indrapportering til Skat.

Det er nu blevet muligt at danne en liste over indbetalinger fra medlemmer, som kan eksporteres til formaterne AKFA/VGAV hos skat.

Medlemsfordeling

En mindre statistik liste er det også blevet til, således at en statistik fordelt på alder og køn nu kan dannes for et givent udsnit i WinKAS Air.

 

* Flere hjælpevideoer er tilføjet infoskærmene