WinKAS Air 5.55.1 - Kommende release - WinKAS A/S

WinKAS Air version 5.55.1

Den kommende version af WinKAS Air, som forventes at komme på gaden d. 1/4-2019 indeholder følgende nyheder og forbedringer:

Designer til faktura og breve. (Nyhed)

WinKAS Air indeholder idag faste designs til både breve, rykker og faktura. Dette bliver der i denne version lavet om på, da muligheden for at kunne designe egne layouts bliver en realitet. Designeren vil udover de mange grafiske muligheder også indeholde flette felter, som kan bruges til at personliggøre det endelige resultat.

 

Momskontrol (Nyhed)

Efter ønske fra flere foreninger er der nu implementeret en momskontrol i WinKAS Air, som helt enkelt lister alle konti fra kontoplanen og her viser de samlede bevægelser, samt den løftede moms pr. momskode. Momskontrollen giver et meget enkelt overblik over moms situationen for foreningen.

Aktivitetsregistrering (Nyhed)

WinKAS Air præsenterer nu muligheden for at trænere og ledere via den gratis hjemmeside kan indtaste aktivitetstimer brugt i de enkelte lokaler, baner ellign. Disse trænerregistreringer ender nu i WinKAS Air, hvor et overblik kan dannes. Formålet med registreringen er at foreningen nemt kan danne sig et overblik, når der skal ansøges om aktivitet tilskud hos kommunen.

Betalingslisten (Nyhed)

Den gamle kending fra WinKAS Pro (Windows platformen) bliver også tilgængelig i denne version. Listen har det formål at kunne præsentere alle indbetalinger fra de enkelte medlemmer og dette fordelt pr. måned. Listen benyttes oftest som dokumentation overfor kommunen i forhold til hvor mange aktive medlemmer foreningen har.

(Et aktivt medlem – Betragtes som et betalende medlem)

Budget (Forbedring)

WinKAS Air budget system er udvidet til at kunne  håndtere Helårs, Halvårs, kvartalsvis og måneds visning, samt præsentationen af budgettal vil nu også præsentere de realiserede tal i indtastnings billedet.