WinKAS Air - WinKAS A/S

Version 5.53.13

Så er den nye version 5.53.13 blevet godkendt i vores test afdeling og versionen er nu frigivet. Versionen indeholder en række nyheder som vi glæder os til at præsentere for jer.
Overordnet indeholder versionen flg:

Integration

  • Integration til DIBS Easy (Nyt betalingssystem)
  • Integration til Centralt foreningsregister (CFR / Medlemstal.dk)
  • Nets version 2 (Mulighed for til og afmelding, samt restanceopkrævning / Nyt design)

 

Generelt

  • Masse fakturering (Mulighed for kædebehandling)
  • Kartotek over afsendte smsér (Mulighed for at se tidligere afsendte smsér)
  • Tilbageførsel af bogføringer via journallisten

 

Vi håber I vil tage godt imod den nye version og vi glæder os til at fortsætte den positive udvikling af WinKAS Air.
 
Kommende nyheder
Vi arbejder i øjeblikket på flere forskellige og spændende projekter, hvor der bl.a. kan nævnes:
 
  • Integration til QuickPay (Betalingssystem) 
  • Integration til MinForening (Gratis forenings App)
  • Udvidelse af integrations muligheder overfor de danske kommuner.

 

OBS OBS
Vi har indgået en ekstra god aftale med vores SMS leverandør og har derfor sat prisen ned med 10 øre pr. sms.
 
Med venlig hilsen
 
WinKAS A/S