SPF Record - WinKAS A/S

SPF Record

Hvis jeres kunder/medlemmer oplever at jeres mails ikke kommer frem, kan det være en SFP Record skal opsættes.

Læs vores vejledning her