Servicepakke 11-2015 - WinKAS A/S

Servicepakke 11-2015

Vi har valgt at skubbe vores november release ca. 14 dage i denne omgang, og det er der faktisk en rigtig god grund til… Julen nærmer sig og vores erfaringer siger, at det ikke er nogen god idé at komme med nye releases midt i den travle juletid.:-)

Denne release indeholder derfor lidt flere ønsker og små rettelser, som vi pga. udsættelsen har nået at få med. Vi håber I vil tage godt imod nedenstående tilretninger.
Den næste release vil udkomme d. 15 Januar 2016.

Servicepakke for udviklere

I forbindelse med en servicepakke vil der også blive udsendt en teknisk nyhedsmail til alle udviklere, som pt. er registreret og en del af vores ”Developer Network” og som arbejder med at lave forskellige typer af integrationer til WinKAS pro.
NB: Vi udsender også alle tekniske informationer via vores Twitter-konto.

Debitor

Baggrundsfarve for felter i feltgrupper håndteres nu korrekt.
Hold shift-tasten nede når du flytter/retter størrelse på felter for at “fastgøre til gitter”.
Ved automatisk korttræk vises nu en ekstra bekræftelsesdialog før trækningen udføres.
Ved visning af alle hold i holdadministrationen kan man nu vælge at se alle hold der pt. er aktive
Ved sletning af debitor slettes al historik som det bør.
Tabulering håndterer nu faner og feltgrupper i forhold til felternes tabuleringsrækkefølge.
Kontingentstyringsfelt i kontingentkartotek gemte/viste ikke valgt værdi.


Detail

Alle knapper og elementer på kassen følger nu valgt tema.
Skanner/kortlæser bliver fuldstændigt deaktiveret i kortbetalingsvinduet.
Moms på kassevarer håndteres nu korrekt for lagerreferencer med salgspriser angivet ekskl. moms.
Salgsstatistikker beregnes nu mere præcist.


Finans

Posteringskladde håndhæver nu debitorkonti der er lukkede for bogføring.
Kontoplanen kunne gemme “Ok” og “Fortryd” knapperne bagved budget felterne i højre side.
Ved PBS fordeling til debitorer der anvender fakturakonto kunne ekstra indbetalt beløb gå tabt hvis der ikke var skyldige saldi nok på afhængige konti.


Fitness

Man kan nu fravælge ikke at vise udløbsdato for kort før de udløber.
Hvis “Auto logud” ikke var aktiveret kunne holdvinduet gemme sig bagved, og få terminalen til at “fryse”.
Valideringsfejl gjorde det umuligt at tilknytte ExorLive konto


Kommune

Oprettelse af gruppe-/rolle-pris for ressource fejlede grundet SQL-fejl.


Lagerstyring

Genbestillingsliste fungerer nu pr. lagersted.
Kostpriser genberegnes korrekt igen efter kostprisregulering.
Visning af dimensionsbeholdninger ved at holde Q-tast nede virker nu uden at gitteret har aktivt fokus.


Smartfaktura

Ved retur/køb af en serievare med tidligere lagertransaktioner sættes serievaren nu automatisk til at anvende brugtmoms.
Korrekt beregning af valuta for varer uden lagertransaktioner på indkøbsordrer.
Der kommer ikke længere besked om manglende varenr. for fragtlinjer.
Opslag på leverandørnr. forbedret i indkøbsordre.
Hvis “Anvend ordrenr. som fakturanr.” er aktiveret kunne ordre-/fakturanr. risikere at blive genbrugt ved flere samtidige brugere.


Smartmail

Nyt kartotek for afsendte mail. Du kan nu søge i og sortere mails.