Servicepakke 06-2016

Booking

  • Forbedring: Landekoder viser nu hele landets navn ved valg af ISO kode.
  • Forbedring: Søgning og udsnit kan nu søge efter om en filliste har data.
  • Rettelse:   Visning af udsnit med specielle tegn i titel kunne ikke sendes via SmartMail.
  • Rettelse:   Adgang til udsnit blev ikke gemt korrekt hvis de blev tilføjet under oprettelsen.
  • Rettelse:   Ved søgning kunne man ikke indsætte fra udklipsholder ved søgning i tal-felter.
  • Rettelse:   Opdaterede løsninger kunne i specielle tilfælde opleve ekstra mellemrum i tekstfelter.
  • Rettelse:   Redigering af felter kunne resultere i utilsigtet sletning af felter.
  • Rettelse:   Redigering af kartotekets felter kunne ikke flytte felt til anden side.


Detail

  • Rettelse:   Kassejournaler viste altid journaler for alle kasser.
  • Rettelse:   Ekstraudskrifter på kassen opdaterer ikke opdaterede debitor data før udskrift.


Finans

  • Forbedring: Rapporter medtager nu kun udfyldte firma-felter på forsiden.
  • Rettelse:   Bogføring af onlinebetalinger kunne miste momskoden ved overførsel til posteringskladde.
  • Rettelse:   Posteringskladden sammenregnede saldo ved sammenfald imellem debitornr. og finanskonto.
  • Rettelse:   Formularbaseret posteringskladde kunne ikke bogføre hvis specialfeltet “Lukket” ikke var defineret.
  • Rettelse:   Nye linjer i permanent kladde resulterede i id-fejl.
  • Rettelse:   Skrivebeskyttelsesfejl for “Brev”-felt ved redigering af rykker.


Kommune

  • Nyhed:      KMD OPUS integration.


Kommune

  • Forbedring: Irrelevante menuer og områder i hovedvindue skjult for kommunecentraler.
  • Rettelse:   Konflikthåndtering reagerede ikke hvis konflikten startede tidligere og sluttede senere.


Lager / varekartotek

  • Rettelse:   Skanning i Lagerkladde resulterede altid i 1 stk hvis man ikke manuelt flyttede fokus først.


Mail/SMS

  • Rettelse:   Problemer med ÆØÅ i SmartMail’s HTML redigering.


PBS

  • Forbedring: Forbedret styring via sammenkædning og mønstre for åbningsprofiler.
  • Rettelse:   Pris for ressource kunne ikke gemmes hvis der blev anvendt komma.
  • Rettelse:   Sæsonansøgninger blev oprettet som samlet sæson ved godkendelse af flere ansøgninger ad gangen.


SmartFaktura

  • Forbedring: Tilføjet mulighed for at angive min. antal intervaller der skal bookes.
  • Forbedring: Fanen “Billeder” på ressourcer fjernet, da data aldrig blev anvendt.
  • Rettelse:   EAN/NemHandel faktura med tillæg fejlede validering.
  • Rettelse:   Kombirabatter for varer med salgspris ekskl. moms blev fejlberegnet.
  • Rettelse:   Køb af brugte serievarer – som ikke var direkte markeret som brugtvarer – blev registreret som retur.
  • Rettelse:   Det var muligt at kopiere ugyldig omsætningskonto til ny ordre, og fakturere. Resulterende i ugyldig bogføring.