Servicepakke 04-2016 - WinKAS A/S

Servicepakke 04-2016

Generelt

 • Forbedring: Brugerrettighed “Ændring af brugere og adgangskoder” omdøbt til “Superbruger”, da den reelt giver fuld adgang.
 • Forbedring: Forbedret håndtering af hændelsespanel.


Debitor

 • Rettelse:   Visning/eksport af gruppe/rolle felt inkluderede ikke grupper/roller via kontingenter.
 • Rettelse:   Nogle tilknyttede referencer blev ikke ændret ved skift at kontonummer.
 • Rettelse:   Internetrettelser farves igen røde i debitorkartotek.


Detail

 • Forbedring: Beløbsgrænse for gavekort på 10.000,- fjernet.
 • Rettelse:   Ekstern undtagelsesfejl ved “Afstem & luk”.
 • Rettelse:   Bon kunne forsvinde under afslutning i tilfælde af printer-/låsningsfejl.
 • Rettelse:   Gavekortkartotek ville ikke gå i detaljevisning.
 • Rettelse:   Ikke korrekt finanskonto ved opslag for kassevare uden lagerreference.


Finans

 • Rettelse:   Primo blev udeladt ved kontospecifikation eksport.
 • Rettelse:   Gammel posteringskladde faldt ikke tilbage til finanskonto hvis intet fortegn er angivet.


Kommune

 • Forbedring: Irrelevante menuer og områder i hovedvindue skjult for kommunecentraler.
 • Rettelse:   Konflikthåndtering reagerede ikke hvis konflikten startede tidligere og sluttede senere.


Lager / varekartotek

 • Rettelse:   Lagerkladde opdaterede ikke visning af lagersted før linjen blev gemt.
 • Rettelse:   Lagerkladde tilføjelse af flere dimensionsvarer blev altid tilføjet som tilgang.


Mail/SMS

 • Nyhed:      SmartMail understøtter nu HTML formateret tekst.
 • Rettelse:   Ved klik på nogle knapper i SmartMail vinduet blev sidste tekstlinje slettet.


PBS

 • Rettelse:   Filer blev i nogle tilfælde ikke fjernet fra listen efter behandling.


Ressourcebooking

 • Nyhed:      Markér ressource til at kræve godkendelse, og godkend anmodninger før booking.
 • Forbedring: Book godkendte sæsonansøgninger direkte i kalenderen.
 • Rettelse:   Åbningsprofiltider blev ikke gemt ved nyoprettet profil.
 • Rettelse:   Ressourcens e-mail kvittering manglede i e-mail ved ny booking.
 • Rettelse:   Redigering af ressource viste forkert tekst for valgt omsætningskonto.
 • Rettelse:   Sæsonansøgninger inkluderede emner med ugyldig/ukendt status ved konfliktberegning.
 • Rettelse:   Godkendte sæsonansøgninger blev ikke medtaget ved booking af alle ikke-afviste ansøgninger.


SmartFaktura

 • Rettelse:   “Udskriv faktura kopi af alle valgte” udskrev ingenting.
 • Rettelse:   Ordrer med tillægslinjer kunne risikere at varelinjer blev slettet under redigering.