Nets opsætning - WinKAS A/S

Nets opsætning

Indledningsvis skal det nævnes at hvis du har ønske om at opkræve via Betalingsservice (Nets), så skal der oprettes en aftale med Nets, hvilket kan gøres elektronisk via nedenstående link (Aftaleportalen):

https://www.betalingsservice.dk/

Har du brug for hjælp til at oprette denne aftale, så findes der på samme link kontaktoplysninger til Nets kundeservice.

Opsætning i WinKAS Air.

Når din aftale med Nets er på plads er tiden kommet til at indsætte de korrekte værdier. For at åbne op for Nets opsætningen skal der via hovedmenuen trykkes på “Nets->Kartoteker->Nets opsætning”.

Siden er inddelt i 3 faner:

 • Stamoplysninger
 • Nets kommunikation
 • Specielle felter

Stamoplysninger

Under fanen “stamoplysninger” skal der indtastes Foreningsoplysninger og Nets oplysninger, som alle er nødvendige for at kunne opkræve medlemmer for et givent beløb.

Foreningsoplysninger

 • Reg Nr: Indtast foreningens registreringsnummer.
 • Bankkonto: Indtast foreningens bankkontonummer
 • WinKAS Bankkonto: Vælg fra kontoplanen i WinKAS Air, hvor pengene som indbetales skal bogføres.

Nets oplysninger

 • CVR-Nummer: Indtast foreningens Cvr nummer.
 • Aftalenummer: Indtast det tildelte aftalenummer fra Nets. (Se aftalen med Nets)
 • Kundegruppe: Indtast den tildelte kundegruppe fra Nets. (Standard er “00001”)
 • Delsystem: Indtast det tildelte delsystem fra Nets. (Standard er “BS1”)


Nets kommunikation

Under fanen “Nets kommunikation” skal de nødvendige oplysninger vedr. den tekniske forbindelse til Nets indtastes. Disse oplysninger benyttes til at skabe den digitale forbindelse til Nets hvor der både sendes og hentes data til brug i WinKAS Air.

 • Brugernavn: Indtast det tildelte brugernavn til postkassen fra Nets. (Se aftalen med Nets)
 • Kodeord: Indtast det tildelte kodeord til postkassen fra Nets. (Se aftalen med Nets)
 • Privat nøgle(RSA): Vælg den den udleverede nøglefil fra Nets
 • Privat nøgle kodeord: Indtast det tildelte kodeord til nøglefilen.

Specielle felter

Under fanen “Specielle felter” skal de nødvendige referencer til data hos medlemmerne skabes. Der er et krav om at der skal være oprettet en række felter af en given type i medlemskartoteket, som benyttes i forbindelse med opkrævning og behandling af data fra Nets, men også i forbindelse med tilmelding og afmelding af et medlem, således at disse kan trækkes på Deres bankkonto.

Som der kan ses på ovenstående billede, så er alle felter udfyldt (Undtagen kundenr) og for at vise sammenhængende til medlemskartoteket, så vises der i nedenstående billede, hvorledes disse felter kan se ud i medlemkartoteket.

Nedenstående en beskrivelse af det enkelte felt og hvad dette bruges til i forbindelse med Nets løsningen i WinKAS Air.

Kundenr (Tal felt):

Som standard skal dette felt ikke udfyldes, da WinKAS Air vil bruge medlemmets kontonummer som den unikke identifikation. Vil I som forening dog ikke benytte kontonummeret, så kan der oprettes et felt (Type: Tal) i medlemskartoteket, som der kan indsættes i opsætningen. OBS: Vi gør opmærksom på, at hvis der først er opkrævet med reference til et eget oprettet felt, så må dette ikke udskiftes senere, da det aktuelle nummer i feltet benyttes til at identificere betalinger i forbindelse med automatisk bogføring.

Cpr nummer (Tekst felt):

Cpr nummer feltet skal bruges i forbindelse med tilmelding af medlemmet til automatisk træk. Hvis et medlem ikke har udfyldt Cpr nummer feltet, så kan medlemmet ikke til meldes automatisk træk.

Nets aftalenummer (Tal felt):

Feltet benyttes til at vise om et medlem er tilmeldt Nets. Når et medlem tilmeldes Nets og dette godkendes hos Nets, så bliver feltet automatisk udfyldt i medlemskartoteket. Feltet har også den betydning at et medlem kun kan indgå i en afmeldings kørsel, hvis feltet indeholder et aftalenummer og på samme måde kan et medlem kun indgå i en tilmeldings kørsel, hvis feltet ikke indeholder en værdi.

Bank registreringsnummer (Tal felt):

Bank registreringsnummer feltet skal bruges i forbindelse med tilmelding af medlemmet til automatisk træk. Hvis et medlem ikke har udfyldt registreringsnummer feltet, så kan medlemmet ikke til meldes automatisk træk.

Bank kontonummer(Tekst felt):

Bank kontonummer feltet skal bruges i forbindelse med tilmelding af medlemmet til automatisk træk. Hvis et medlem ikke har udfyldt kontonummer feltet, så kan medlemmet ikke til meldes automatisk træk.

Dato for seneste behandling hos Nets (Dato felt):

Feltet benyttes til at vise hvornår der senest har været en behandling på det aktuelle medlem. Feltet opdateres ved ændringer af typerne:

 • Registreret indbetaling.
 • Afviste betalinger.
 • Til og afmelding.

Dato for seneste betaling via Nets (Dato felt):

Feltet benyttes til at vise hvornår der senest har været en betaling på det aktuelle medlem.

 

 

Beautiful amazing hair, my husband absolutely loved them I would highly recommend them im one that lace wigs to say these are one of the best ones I have came across. It looks very natural, I absolutely love it. I would recommend to lace wigs who like full hair. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real and human hair extensions to this one. I can even bring myself to purchase any other brand or from any other source now because I love this one so much. Color is true to picture and it blends in with my hair perfectly, but there is a lot of lace wigs uk attached.