Nets opkrævning - WinKAS A/S

Nets opkrævning

For at opkræve gennem Nets/betalingsservice skal der via hovedmenuén klikkes på “Nets -> Nets opkrævning”.

På første side af denne “Guide” skal der vælges hvilke medlemmer der skal opkræves, angives advis/tekst og ikke mindst vælges hvad der skal opkræves. Alle disse valg bliver herefter til det aktuelle datagrundlag, som sendes til til Nets.

På første side findes flg. felter:

Vælg medlems udsnit:

I dette felt vælges det udsnit af medlemmer, som der skal opkræves.

Advis – Benyt flette felt til tekst.

I dette felt kan der vælges et flette felt, som ved valg indsættes i tekst feltet under felt-vælgeren. Dette giver mulighed for at personliggøre den besked som der udsendes til medlemmerne.

Advis – Angiv tekst til medlemmerne

I dette felt skrives den ønskede tekst, som der sammen med opkrævningen skal udsendes.

Angiv opkrævningsdato (Bogføringsdato)

Denne dato bliver som standard sat til dagsdato og benyttes som bogføringsdato, når opkrævningerne bogføres via løsningen.

Angiv forfaldsdato

Denne dato bliver som standard sat til den første i næste måned. Den valgte dato indikerer den sidste rettidige betalingsdato.

Kort med kort frist

Hvis dette felt sættes, så vil opkrævningen blive udsendt som et Fi-kort og kan opkræves fra dag til dag. Vær opmærksom på, at der er pålagt en højere pris hos Nets for at udsende denne type opkrævning.

Medtag restance

Hvis dette felt sættes, så vil opkrævningen medtage en eventuelt restance i opkrævningen. Dette betyder at et medlem med en restance både vil blive opkrævet for det valgte beløb plus restancen.

Opkrævningskonti

Alt afhængigt af hvilke felter der er oprettet i medlemskartoteket kan visningen af linier være forskellig fra system til system. Den eneste linie som altid vil være tilgængelig er den grønne linie, som kan bruges til at opkræve et fast beløb/gebyr for alle medlemmer i det valgte udsnit.

Alle felter af typerne “kontingent” eller “Beløb” vil også blive vist i listen.

Det er muligt at vælge flere linier til opkrævning. Hertil skal det nævnes at hvis et beløbsfelt i medlemskartoteket eller et kontingent er sat til 0 Kr, så vil dette ikke blive opkrævet.

Når alle felter er udfyldt skal der klikkes på knappen “Send”, hvorefter der vises en status-side før opkrævningen afsendes.

 

Hvis listen af medlemmer kan godkendes, så skal der blot klikkes på “Send”. Data vil herefter blive sendt til Nets og kvitteringssiden vil blive vist, hvor der afventes en kvittering fra Nets. (Der kan kun afsendes en opkrævning af gangen)

Det er nu muligt at afvente en kvittering og regelmæssigt trykke på “Hent kvitteringsfil”, hvorefter der læses hos Nets og tjekker om der er kommet en kvitteringsfil, som kan præsenteres for dig. En kvitteringsfil fortæller hvorvidt at opkrævningen er gået godt.

Hvis en kvitteringsfil er positiv, så skal der klikkes på “Overfør til kladden”, hvorefter at alle opkrævninger overføres til kladden og ligges klar til endelig bogføring. Hvis opkrævningen er afvist af Nets, så skal der klikkes på knappen “Afvis”, hvorefter at hele datagrundlaget for opkrævningen slettes og der dannes ikke bogføringsposteringer.