MinForening - Daglig brug - WinKAS A/S

Integration til MinForening – Daglig brug.

Når integrationen mellem de 2 systemer er på plads er tiden inde til at se mere på hvorledes de 2 løsninger opfører sig i forhold til hinanden, når du begynder at bruge løsningerne.

Det er vigtigt at forstå, at der er en forskel mellem de 2 systemer vedr. håndtering af medlemmer, hvor WinKAS Air giver mulighed for at administrator kan redigere alle oplysninger på medlemmerne, mens dette ikke er muligt i MinForening. I MinForening er filosofien at medlemmerne selv skal foretage disse ændringer, hvilket også har en betydning for synkroniseringen af medlemsoplysningerne.

En anden forskel er, at der I WinKAS Air er mulighed for at oprette alle de ønskede felter i medlemskartoteket, mens antallet af felter i MinForening er fastlagt. Det betyder at kun de oplysninger som kan registreres i MinForening synkroniseres.

Opdatering af medlemsinformation foregår “live” mellem de 2 systemer, hvilket betyder at når et medlem oprettes i WinKAS Air, så er denne også oprettet i MinForening og det samme gælder også den anden vej.

Integration WinKAS Air -> MinForening

Opret et medlem

Når et medlem oprettes i WinKAS Air og du har ønske om at medlemmet skal overføres til MinForening, så skal flg. felter udfyldes:

 • E-mail
 • Gruppe / Rolle
  • Medlem (MinForening)
  • Gruppeleder (MinForening)
  • Administrator (MinForening)

Hvis et medlem har flere grupper (MinForening), så overføres kun den højst rangerende(Administrator før Gruppeleder og Gruppeleder før Medlem).

Når medlemmet oprettes, så udsender MinForening samtidig en velkomst mail til medlemmet, således at denne adviseres om sin adgang til MinForening Appén.

Ret et medlem

Som tidligere beskrevet så kan en administrator i MinForening IKKE redigere medlemmernes oplysninger, hvilket også betyder at ændringer af personoplysninger i WinKAS Air heller ikke kan synkroniseres pga. rettigheder. Det er dog muligt at ændre gruppe/rolle i WinKAS Air, hvis medlemmet er aktiv i MinForening. (Har godkendt sin deltagelse i foreningen)

Slet et medlem

Når der slettes et medlem i WinKAS Air, så slettes dette medlem også i MinForening. I Minforening er et medlem også en bruger og hvis denne bruger har adgang til flere foreninger i MinForening, så er det kun adgangen til den aktuelle forening der slettes.

 

Integration MinForening -> WinKAS Air

Opret et medlem

Når der via MinForening oprettes et medlem, så oprettes medlemmet også i WinKAS Air. Dette betyder dog at medlemmet lige skal godkendes først i WinKAS Air.

Læs mere om godkendelse af nye medlemmer her.

Som tidligere nævnt, så har MinForening faste medlemsfelter, hvilket betyder at det kun er flg. oplysninger der overføres til WinKAS Air:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr
 • By
 • Telefon / Mobil
 • E-Mail

 

Dertil skal det nævnes at der også oprettes en hændelse i WinKAS Air for at vise at der er sket noget nyt i integrationen mellem systemerne.

Ret et medlem

På samme måde som ved oprettelse, så skal rettelse af medlemsoplysninger også godkendes i WinKAS Air.

Læs mere om godkendelse af rettelser her.

Som tidligere nævnt, så har MinForening faste medlemsfelter, hvilket betyder at det kun er flg. oplysninger der kan redigeres i forhold til WinKAS Air:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnr
 • By
 • Telefon / Mobil
 • E-Mail

Slet et medlem

Hvis et medlem slettes i MinForening, så slettes dette medlem ikke i WinKAS Air. Årsagen til dette er pga. statistik, samt overholdelse af regnskabsloven. Det er dog stadig muligt at anonymisere medlemmet i WinKAS Air, men dette skal gøres manuelt.