Medlemskartoteket - WinKAS A/S

Medlemskartoteket

Medlemskartoteket i WinKAS Air er det der kaldes et omdrejningspunkt, hvor alle medlemmer i foreningen håndteres og hvilke oplysninger på de enkelte medlemmer administreres.

WinKAS Air medlemskartotek er unikt på den måde, at du selv bestemmer hvilke oplysninger der skal registreres på medlemmerne, da alle indtastningsfelter kan redigeres, oprettes eller slettes.

Medlemskartoteket åbnes altid i et overbliksbillede, hvor du kan se alle dine medlemmer eller de medlemmer som var indeholdt i den sidste søgning.

 

På forsiden vil der altid være et aktivt medlem, hvilket er markeret med en gul indikator, samt i bunden af skærmen vil teksten “Medlem:” plus medlemmets kontonr også stå.

I bunden af skærmen er også en navigationsbar, som kan bruges til at markere det næste/forrige/første eller sidste medlem. Det er selvfølgelig også muligt blot at klikke på et medlem. Fordelen var navigationsbaren er at denne også er synlig, når et medlem redigeres – Så det er nemt at springe til næste medlem i listen.

I nederste panel vises også det antal af medlemmer der pt. vises i overbliksbilledet. Antallet her er afhængig af hvilke søgninger eller udsnits der er valgt.

Justering af forsiden

Medlemskartoteket kan opsættes både med med skærmstørrelse, antal kolonner, rækkefølge på kolonner og selvfølgelig sortering på kolonner.

Flytte kolonner

For at flytte kolonner skal du blot holde musen nede på en kolonne og trække den i den ønskede retning, hvorefter den automatisk bliver flyttet til den ønskede position.

Sortering af kolonner

For at sortere det valgte antal medlemmer kan der blot klikkes på kolonne overskriften, hvorefter at teksten bliver kursiv og en lille pil fremkommer for at vise retningen af sorteringen. Hvis du ønsker at sorteringen skal være modsat retning, så skal der blot trykkes endnu en gang på kolonne overskriften, hvorefter at pilen ændrer sig inkl. sorteringen.

Hurtig søgning

For at finde et eller flere medlemmer lyn hurtigt findes der på forsiden en hurtig søgnings funktion. Funktionen aktiveres blot ved at klikke på et givent medlem og i den kolonne søgningen skal foretages. Herefter skal du blot begynde at skrive den værdi du ønsker at søge efter.

Du vil opleve at i toppen af skærmbilledet (Lige under kolonne overskriften) fremkommer en søgerække, hvor dine indtastninger bliver registreret og samtidig begynder søgningen at tage effekt. Du kan i søgerække også vælge at indtaster oplysninger ud for andre kolonne, således at søgning bliver på tværs af flere værdier.

Søgningen kan ikke gemmes på samme måde som udsnit.

Menúen

Øverst i skærmen ses den blå standard menu, som indeholder alle standard funktioner, men også en række specielle menupunkter, som alle har et formål for netop medlemskartoteket.

Opret medlem

For at oprette et medlem skal der klikkes på menupunktet “Ny”, hvorefter at medlemskartoteket skifter til oprettelsesbilledet, hvor alle felter og sider bliver præsenteret i en redigeringstilstand.

Læs mere her.

Ret medlem

For at rette et medlem skal der klikkes på menupunktet “Rediger”, hvorefter at medlemskartoteket skifter til redigeringsbilledet, hvor alle felter og sider bliver præsenteret i en redigeringstilstand. Rette og oprette tilstanden er det samme, dog med den forskel at ved oprettelse er ingen felter udfyldt.

Læs mere her.

Se detaljer

Ved at klikke på menupunktet “Detaljer” vil medlemskartoteket også skifte til redigerings tilstanden – men alle felter er låste. Det vil sige, at værdierne ikke kan ændres.

En anden forskel er også, at når medlemmer oprettes eller redigeres, så auto udfylder WinKAS automatisk felter af navnet “Oprettet den” og “Sidst rettet”, men dette sker ikke, når der klikkes på “Detaljer”

Slet et medlem

Hvis et medlem skal slettes, skal det aktuelle medlem markeres som aktivt, hvorefter der klikkes på menupunktet “Slet”. Et medlem, som ikke har tilknyttet nogen former for finansielle poster, opkrævninger eller faktura kan slettes uden nogen hensyn. Hvis dette ikke er tilfælde vil WinKAS Air tilbyde at flytte alle referencer til medlemmet.

Læs mere her.

Udskriv

Dette er en standard funktion, som findes i alle WinKAS Air skærmbilleder og vil altid udskrive en liste over de medlemmer, som er søgt frem i medlemskartoteket.

Udskriften dannes altid som en PDF fil, som kan downloades eller blot udskrives.

Læs mere her.

Udsnit

Udsnittene i medlemskartoteket er faste søgninger, hvor du har mulighed for at vedligeholde en række søgninger i medlemskartoteket som du ofte benytter.

I menúen er der et dropdown felt, hvor du kan se dine oprettede udsnit og blot vælge en sådan for at aktivere søgningen.

Hvis du istedet ønsker at vedligeholde et udsnit, så skal du klikke på den lille “Tragt”, som findes til højre for dropdown feltet.

Læs mere om vedligeholdelse af udsnit her

Poster

For at se det enkelte medlems finansielle status skal der klikkes på menupunktet “Poster”, hvorefter at der skiftes til en finans tilstand i medlemskartoteket.

Læs mere her.

Søg

Menupunktet “Søg” er en dropdown menu, som indeholder flg. undermenúer:

Kommunikation

Medlemskartoteket har indbygget forskellige metoder hvorved der kan kommunikeres med medlemmerne.

Menupunktet “Kommunikation” er en dropdown menu, som indeholder flg. undermenúer:

Værktøj

Dette menupunkt indeholder en række forskellige og alsidige funktioner, som kan være nyttige i medlemskartoteket.

Menupunktet “Værktøj” er en dropdown menu, som indeholder flg. undermenúer:

Opsætning

Alle foreninger har i et vist omfang behov for at kunne opsætte Deres medlemskartotet, således at dette passer til Deres hverdag. I denne menupunkt kan der derfor findes funktioner til at håndtere sine felter i medlemskartoteket, samt åbne op for muligheden for at til og fra vælge, hvilke kolonner på forsiden der skal være aktive.

Menupunktet “Opsætning” er en dropdown menu, som indeholder flg. undermenúer: