MailChimp - WinKAS A/S

Mailchimp

For at benytte mailchimp via WinKAS Air og herved give mulighed for at overføre et udsnit af medlemmer til mailchimp så er der i første omgang 2 ting, som du skal gøre:

Oprettelse af API nøgle i Mailchimp

Når du har oprettet en konto hos Mailchimp, så skal du som det første logge ind i din konto.

Når du kommer på forsiden af MailChimp, så skal du i øverste højre hjørne klikke på dit “Navn” (I nedenstående eksempel står der “Michael”)

Herefter vil en menu folde sig ud og du skal vælge “Din Konto” eller som ovenstående “Account”

Herefter vil der blive en vist menu, som nedenstående, hvor du skal klikke på “Extras”

I menuen vælges der “Api Keys”, således vi bliver dirigeret til nøgle siden.

På denne side skal der oprettes en nøgle, hvilket gøres ved at klikke på “Create a Key”, hvorefter nøglen til WinKAS Air bliver synlig. Se nedenstående:

Du skal nu kopiere denne API Nøgle og indsætte denne i WinKAS Air.

Brug af integrationen

Integrationen giver mulighed for at overføre dine medlemmer til MailChimp platformen og herved lave specielle kampagner ellign.

For at bruge integrationen, så skal du gå i medlemskartoteket og hvis din integration er aktiveret, så vil du i menu’en se et menupunkt ved navn “Integration”. Ved at klikke på denne, så folder menu’en sig ud og du får præsenteret “Mailchimp” menupunktet.

Når du aktiverer dette menupunkt, så åbnes selve integrationen til MailChimp.

Når billedet er åbnet, så skal du vælge det ønskede udsnit fra WinKAS Air. Udsnittet indeholder de medlemmer, som du ønsker at overføre til Mailchimp. Herefter skal du vælge hvilken listen hos MailChimp du ønsker at overføre medlemmerne til. (Vi gør opmærksom på at ved brug af den gratis version er der kun en liste, som standard er navngivet “none” – Navnet kan dog ændres i MailChimp)

Benytter du den gratis version, så skal vi også gøre opmærksom på at der maksimum er plads til 2000 medlemmer hos MailChimp.

Når du har valgt udsnit og liste, så skal du blot klikke på “Send”, hvorefter alle medlemmer overføres til MailChimp, men vi gør opmærksom på at medlemmer som allerede eksisterer ikke opdateres (Der valideres på email adresse). WinKAS Air opretter kun nye medlemmer i den aktuelle liste.

OBS: Hvis du har flere medlemmer med samme email, så bliver kun den første oprettet.