Funktionsliste over forskellen mellem WinKAS Pro & WinKAS Air

Her kan man se en liste over alle funktionerne i WinKAS Pro, om de er i WinKAS Air

Medlemskartoteket

Felter

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Beregning
Billede
Dato
Email
Farve
Filliste
Ferliste
Gruppe/rolle
Holdbooking
Ja/nej
Kommunikation
Liste
Note
Ressourcebooking
Tal
Tekst
Valuta
Refencefelt
– Projekt
– Art
– Betalingsbetingelser
– Kundegruppe
– Kontingent
– Medarbejder
– Valuta
– Fakturakonto
– Fakturatype
– Afdeling
– Varegruppe
– Landekode
– Omsætningkonto

Funktioner

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Slet gamle medlemmer
– Udsnit
– Enkeltvisning
Skift kontonummer
Nulstil saldo – udsnit
Skift kontonummer
Indlæs fra fil
Medlemsfordeling
Beløbsregulering
Aktiviteter
– Timer/sted/aktivitet
– Udlæsning
Medlemsgrupper
Kontingent
– Gruppe/rolle mulighed
– Gebyr
– Automatisk korttræk
– Gæst betaling
– Restdage på tværs af måned
– Oms. konto/pris
– Spørgeskema
– Start og sluttid
– Afdeling
– Online
AKFA
– Udtræk ti skat
Saldoliste
Kontoudtog
Rykkerkørsel
– Design af brev
Rykker 1,2,3
Opsætning af gebyr
– Baseret på udsnit
– Danne bogføringslinjer
Udsnit
– Ubegrænset udsnit
– SQL udsnit
– Alle kritere skal opfyldes
– Bare en af mange
– Alle felt typer søges
– Gruppe/rolle tildeling via udsnit

Gæster

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Gæster
– Kartotek
– Basis info omkring gæster

Online betalinger

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Online betalinger
– Reference til medlem
– Dato
– Kort
— Kontingent
— Booking
— Hold
Automatisk dannelse af bogføringslinjer

Email historik

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Email historik
Uendelig backlog gemt i egen database
Søg på emne sender/afsender
Kan se emails
Kan se vedhæftninger
Historik på email i medlemskartotek
– Kan se emails sendt til bestemte medlemmer

Kreditor

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Kreditor
Stamoplysninger
Betalingsbetingelser
Valuta
Afdeling
Lagersted
Kreditor grupper

Finans

Kontoplan

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Kontoplan
Nummer
– Skift nummer
Type
– Sum, tekst og konto
Navn
Type
– Kredit/debit
– Passiv/aktiv
Momskode
Automatisk modkonto
Projekt
Afdeling
Indlæs poster fra fil

Indlæs poster fra fil

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Indlæs poster fra fil

Bogføring

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Bogføring
– Kladder
— Alm
— Måneds
Næste år/efterpostering/åbningskladde
Dato
Bilag
Type
– Finans/debitor/kreditor
Konto/modkonto
Beskrivelse
Beløb
Art
Projekt/afdeling
Bilag vedhæftning
Afstemning af konto
Check bilag
Netbanks integration til betaling
Søg efter konto/kunde/kreditor

Nets

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Nets
Opkrævning
– Kontingent opkrævning
– Rest beløb
– Udbetaling af rest beløb
– Opkrævning af restence/gebyr
Tilmelding/afmelding
Behandling
Dataopsætning
– Automatisk afsendelse og afhentning
– Registering af datoer
Senest opkrævning, behandling, betaling, aftalenr

Automatisk korttræk

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Automatisk korttræk
Opkrævning
– Beløb
– Restance
– Fejl beskeder
– Liste over opkrævning/fejl
– Bogføring
Opdatering af kort

Moms

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Moms
Kode og beløb
Moms rapport/kontrol

Budget

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Budget
Budget for hvert år
Oversigt over status i år
Status sidste år
Budget sidste år

Rapport

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Budget
Budget for hvert år
Oversigt over status i år
Nets

Afslutning

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Afslutning
Årsafslutning
åbningskladde
Tilbageføring af årsregnskab
Afslutningsark

Saldoliste debitor/kreditor

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Saldoliste debitor/kreditor

Kontoudtog lister

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Kontoudtog lister

Betalingsliste

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Betalingsliste

Kontospecifikation

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Kontospecifikation
Debitor
Finans
Kreditor

Journallister

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Journallister

Lager

Varekartotek

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Varekartotek
Stamoplysninger
Moms
Valuta
Avance
Varegruppe
Varetype
– Ydelse
– Samle
– Styk
– Lagervare
Vægt
Genbestilling
Konto opsætning
Dimensioner
Tillæg
Lagerværdi

Serievarekartotek

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Serievarekartotek
Lager
– Samoplysninger
– Unikt nummer
– Pris
– Salgs historik
Modtagelse
– Køb af unik serievare

Serievarekartotek

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Serievarekartotek

Indlæs prisfil

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Indlæs prisfil

Regulering af kostpriser

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Regulering af kostpriser

Lagerværdiliste

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Lagerværdiliste

Genbestillingsliste

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Genbestillingsliste

Lager journaler

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Lager journaler

Beholdningsliste

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Beholdningsliste

Lager statistik

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Lager statistik

Faktura

Smart faktura

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Opret designs
– Faktura
– Ordre
– Kreditnota
– Permanent
Stamoplysninger
Linjer
– Varer fra kartotek
– Serievarer
– Arbejdskort
– Tekstlinjer
– Tillæg
Valuta
Kontoopsætning
Betalingsbetingelser
OCR Linje
EAN Faktura
Bogføringslinjer
Massefakturering
Faktura designer

FIK

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Masse fakturering
– Udsnit
Eget design
Fast design
OCR Linje
kontingent integration
Valuta felter
Fast beløb
Restence opkrævning

Breve / PUV

Brev/etiketter

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Brev/etiketter
Breve
– Egne design
– Integration data winkas
– Udskriv på medlemmer
Etiketter
– Etiketter udskrevet
Forskellige antal på side
Integration på medlemskartotek

PUV

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
PUV
– Post liste til udsendelse
– 2/3 format mulighed
– Stamoplysninger
– Blad nummer
– Datoer

Integration

DBU

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Officiel integration
Eksportere spillere

DHF

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Officiel integration
Eksportere spillere

CFR

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Officiel integration

MinForening

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Medlemsintegration

Ressourcebooking

Lokation

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Service medarbejder
Placering
Kort mulighed
Eksterne kontakter

Ressource

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Interval
Kategori
Sæsonbooking
Anmodninger
– Udenfor åbningstid
– På allerede booket tider
Åbningsprofiler
Anvendelse
Rekvisitter
– Pris på rekvisit
– lokation styring af antal
Email opsætning
Service medarbejder
Spørgeskema
– Skal besvares
– Kan besvares
– Ja//nej
– Liste
– Tekst
Gruppe/rolle begrænsning
Tidsfrister

Priser

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Rabat/tillæg
– Perioder
– Tidspunkter af ugen
– Tidspunkter af dagen
Gruppe/rolle styret priser
Faste priser
Time priser
Gebyrer
Indekseret priser
Kategori priser

Afregning

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Mulighed for afregne
– Bookinger
Udregn bookingpris
Lange perioder
Forskellige lokaler
Samlet regning
– Søg tilskud
Lokale/medlems/pulje
Kan udbetales

Eboks

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Sende Eboks dokumenter

Skoleintra

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Synkronisering mellem skoleintra

Prisme/Opus

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Opus
– Integration med udbetaling
Opkrævning
Prisme
– Integration med udbetaling
– Opkrævning

Låsesystemer

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Integraion med Winkas

SQL Rapport

Specielle rapporter

Beskrivelse WinKAS Pro WinKAS Air
Specielle rapport
– lavet efter kunde ønske
Beautiful amazing hair, my husband absolutely loved them I would highly recommend them im one that lace wigs to say these are one of the best ones I have came across. It looks very natural, I absolutely love it. I would recommend to lace wigs who like full hair. I have purchased multiple lace wigs both synthetic and real and human hair extensions to this one. I can even bring myself to purchase any other brand or from any other source now because I love this one so much. Color is true to picture and it blends in with my hair perfectly, but there is a lot of lace wigs uk attached.