Centralt foreningsregister (CFR) - WinKAS A/S

Integration til Centralt foreningsregister (CFR)

Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal til registrering af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten.

Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten, og tallene bruges også til at beregne tilskud til eksempelvis de enkelte idrætter.

CFR samarbejder med en række kommuner, hvor alle kommunens foreninger får mulighed for at indberette deres medlemstal til kommunen.

Læs mere om CFR her

Opsætning af CFR i WinKAS Air

OBS: Det er kun muligt at bruge integrationen til CFR, når du har tegnet et abonnement til WinKAS Air.

For at komme i gang med integrationen til CFR skal dette først sættes op i WinKAS Air. Via hovedmenúen klikkes på “Integration”, hvor der i oversigten skal klikkes på “CFR”. Herefter vil nedenstående billede komme frem:

Indtast forreningens CFR-Nummer og klik på “Gem”. Herefter sendes en anmodning afsted til CFR, hvorefter du skal bekræfte ejerskabet af den aktuelle forening.

Efter at foreningen er bekræftet vises det aktuelle billede til opsætning og håndtering af CFR indberetning.

Opsætning

Når der klikkes på “Opsætning” gives der mulighed for at indtaste oplysninger for foreningens formand og kasserer.

Disse oplysninger skal indtastes ellers kan der ikke dannes en indberetning til CFR.

Tilføj / ret aktiviteter

For at kunne indberette til CFR skal der også oprettes en eller flere aktiviteter i foreningen. Dette gøres ved at klikke på “Tilføj”.

Først skal der vælges en aktivitet og alt afhængig af hvilken aktivitet der vælges kan der blive vist en række undergrupper, som der er mulighed for at indberette for.

Herefter skal der vælges et udsnit, som indeholder alle de medlemmer, som dyrker den aktuelle aktivitet. Læs mere om udsnit her.

Under grupper.

Hvis der ønskes at indrapportere tal for undergrupperne, så skal der tilknyttes et udsnit pr. undergruppe.

I nedenstående eksempel er aktiviteten “Håndbold” valgt, hvorefter der vises 4 undergrupper.


Dan indberetning

Når alle aktiviteter er sat op inkl. udsnit som peger på de rigtige grupper af medlemmer er tiden kommet til at sende oplysningerne til CFR.

Dette gøres ved at klikke på menupunktet “Dan indberetning”, hvor du først præsenteres for en statusside, som viser din indberetning før denne sendes.

NB: Vigtigt at udfylde Indberetters navn og telefonnummer.

Klik på “Send indberetning til CFR” for at sende dine tal til CFR.

NB: Indrapportering af tal til CFR foregår ikke automatisk. Der skal altid klikkes på “Dan indberetning” for at indsende nøgletal til CFR.


Overblik over tal for året

Når du har indberettet tal til CFR vises en overordnet statusside, som indeholder alle dine tal for året. Se eksempel nedenstående, som indeholder mange forskellige aktiviteter.