Softwaregaranti

 

WinKAS A/S kan ikke garantere, at programmet er uden fejl, at det fungerer korrekt i enhver hardware- og softwarekonfiguration, eller at det i øvrigt lever op til bestemte forventninger.

WinKAS A/S kan heller ikke påtage sig at dække evt. tab eller udgifter, en bruger måtte have som følge af mistede data.

Du bør derfor altid have sikkerhedskopier af dine data for at minimere eventuelle tab af data.

Du bør afprøve programmet, før du eventuelt køber det.

Du bør være opmærksom på, at ændringer i hardware- eller softwarekonfiguration på din computer kan betyde, at et program ikke længere fungerer korrekt.