Køb af varer hos WinKAS A/S

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med WinKAS A/S, før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra WinKAS A/S.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos WinKAS A/S’s grossister.

 

Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

WinKAS A/S kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af WinKAS A/S måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

 

Anvendelse af reklamationsret

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles WinKAS A/S inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post eller indlevere den til vores afdeling i Frederikshavn:

Hjørringvej 143K
9900 Frederikshavn

WinKAS A/S kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af WinKAS A/S måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til WinKAS A/S’ udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af WinKAS A/S.

 

14 dages returret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi købesummen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i original emballage og i væsentlig samme stand som da varen blev modtaget.

Såfremt varen har været monteret/installeret/taget i brug bortfalder returretten.

Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af WinKAS A/S ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark (eller anden fragtmand) senest 14 dage efter modtagelsen eller være tilbageafleveret vores afdeling i Frederikshavn::

Hjørringvej 143K
9900 Frederikshavn

ligeledes indenfor 14 dage efter modtagelsen.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af WinKAS A/S, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

WinKAS A/S returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

 

Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til WinKAS A/S skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

WinKAS A/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til WinKAS A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Alle produkter, der modtages fra WinKAS A/S indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilket kan resultere i bortfald af Deres rettigheder.

 

Er de i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler WinKAS A/S, at De retter henvendelse til support@winkas.dk eller på telefon 70206474

 

Kompatibilitet

WinKAS A/S kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i en konfiguration af WinKAS A/S’ sammensatte komponenter.

 

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

  • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
  • Der gælder generelt 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.

WinKAS A/S følger som udgangspunkt producentens/grossistens regler for garanti og garantiperiode.

  • WinKAS A/S forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
   • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
   • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.
  • Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.

Tilbagesendelse af varer, som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til WinKAS A/S, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. WinKAS A/S forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret er DKK 400,00 pr. halve time ekskl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

Betaling

De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort/VisaDankort
 • eDankort
 • MasterCard
 • Visa
 • Visa Electron
 • Maestro
 • JCB
 • Diners Club
 • Efter aftale (kontakt WinKAS A/S)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde “EFTER AFTALE” kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt kunden i forvejen har opnået en betalingsaftale med WinKAS A/S.

Priser og kontrakter

Alle priser er ekskl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Alle kontrakter indgåes på dansk

Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

Ordrebekræftelse

WinKAS A/S opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Afbestillinger

Ønsker kunden at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, skal kunden kontakte WinKAS A/S på telefon 70 20 64 74.